Wie ben ik...

Jolan Dufourné (geboren op 25 mei 1964) raakte op jonge leeftijd al in de ban van textiel en allerlei creatieve activiteiten. Al jong leerde zij van huis uit allerlei handwerktechnieken en had zij inspiraties om creatief bezig te zijn. Het lag voor de hand dat zij haar creativiteit verder ging ontplooien met de ontwikkeling van diverse designproducten.


Het experimenteren met verschillende materialen en vormgeving gaven elk weer nieuwe aandachtsgebieden. Dit uitte zich in verschillende kunstuitingen, zoals de ontwikkeling van designproducten (vilten met wol, sieraden, papier-maché, schilderen, mozaïeken beeldhouwen en combinaties hiervan).


Naast haar creatieve inspiraties heeft zij de opleiding activiteitenbegeleiding (mbo niveau) 'Huize Norel' gevolgd, welke 'breed georiënteerd' is op het gebied van allerlei technieken, doelgroepen en agogische aspecten. Vervolgens heeft zij naast haar werkzaamheden als activiteitenbegeleidster/ dagbestedingscoach de vervolgopleiding Activiteitenbegeleiding (hbo niveau) gevolgd aan de Hogeschool West-Brabant te Breda. Door haar opleidingen en inspiraties en het leiding geven aan teams activiteitenbegeleiders / dagbestedinscoaches heeft zij de kracht om zelf activiteitenbegeleiders en dagbestedingscoaches te inspireren met een andere kijk op welzijn, dagstructuur en daginvulling ten aanzien van cliënten in zowel intra- als extramurale zetting.


Het doel van haar werk als kunstenaar is tweeledig: enerzijds het werken met verschillende kunstvormen en materialen waarin de onuitputtelijke stroom van ideeën vorm krijgen; anderzijds het ontwikkelen van beeldende vormen die toepasbaar zijn voor de verschillende doelgroepen binnen het werkveld.


Door haar bagage aan kennis en ervaring kan zij op het gebied van ouderzorg, reactivering en revalidatie een goede aanvulling geven op het bestaande welzijnsaanbod binnen woonzorg centra’s en verpleeghuizen.


© Jyzz | Jolan Dufourné print deze pagina